História

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. S takmer miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 51 pobočiek, 215 bankomatov a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1 600 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii viac ako 7 000 miest na výber hotovosti. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.

1918

Cieľom jeho vytvorenia bolo zastaviť odliv kapitálu z práve vzniknutého samostatného československého štátu do Rakúska.
Prebral množstvo úloh - vedenie poštových šekových účtov, emisiu štátnych dlhopisov, správu daní, poplatkov a dávok pre štátny rozpočet.

1930

Poštový úrad zabezpečoval vkladovú službu, bankovo-obchodné činnosti, úschovu i správu súdnych a správnych depozít a bol premenovaný na Poštovú sporiteľňu.

1948

V tomto období zažívala Poštová sporiteľňa nevídaný rozmach. Rozvoj však trval iba krátko - v roku 1950 bola činnosť Poštovej sporiteľne zastavená, jej majetok, práva a záväzky prebrali Štátna banka československá a Štátna sporiteľňa.

1993

Poštová banka ako akciová spoločnosť vznikla v decembri v roku 1992. Svoju činnosť začala 1. 1. 1993. Motívom jej vzniku po roku 1989 bolo vytvorenie inštitúcie, ktorá by prehľadne a efektívne riadila peňažné služby na poštách a spolupracovala s bankovou sústavou.

2000

Od tohto obdobia Poštová banka a Slovenská pošta spolupracujú ako zmluvní strategickí partneri v oblasti predaja bankových produktov a služieb.

2003

Okrem klasických bankových služieb pôsobíme čoraz úspešnejšie aj na trhu podielových fondov prostredníctvom dcérskej spoločnosti PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI Poštovej banky.

2007

Slovenská konsolidačná ukončila svoju akcionársku účasť, so súhlasom Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska. Jej odchodom sa však účasť štátu v Poštovej banke neskončila. Prostredníctvom Slovenskej pošty kontroluje štát aj naďalej 5% akcií.

2008

Rozširujeme sa o Poštovú poisťovňu. Umiestňujeme sa v prvej trojke rebríčka Trend Top v kategórii Banka roka.

2010

Poštová banka sa stala Bankou roka podľa ekonomického magazínu The Banker. V tomto roku prichádzame aj na český trh so širokým portfóliom produktov a služieb pre firemných aj individuálnych klientov. Zároveň vzniká nová dcérska spoločnosť PB Partner, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať obchod na poštách.

2011

Dopĺňame portfólio poskytovaných produktov a služieb aj o oblasť dôchodkového sporenia v druhom pilieri prostredníctvom štvrtej dcérskej spoločnosti Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Zároveň obhajujeme prvé miesto rebríčka časopisu The Banker a stávame sa opäť bankou roka. Úspech zaznamenal aj fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, ktorý získal ocenenie Top fond Slovakia.

2013

Zavádzame nový komunikačný koncept, ktorý odráža inovovanú stratégiu banky byť jednoduchší, zrozumiteľnejší a efektívnejší. Štvrtý rok po sebe získavame Zlatú mincu za produkt Neviazaný termínovaný vklad. Spoločnosť Master Card nám udeľuje ocenenie Acquiring Innovation za inovatívne prístupy k platobným kartám. Naša poisťovňa sa dostáva medzi top 5 poisťovní na Slovensku podľa rebríčka Trend Top. Ocenenie získavajú aj fondy NÁŠ PRVÝ REALITNÝ a KORUNA.