Asistenčné služby zadarmo

Uzatvorte si u nás životné či úrazové poistenie do konca júna 2022 a získate k nim asistenčné služby zadarmo. Zahŕňajú zdravotnú asistenciu, ako napríklad nadštandardné ubytovanie v nemocnici, lekára na telefóne alebo môžete využiť pomoc v domácnosti pri zablokovaní dverí či poruche spotrebiča. Navyše asistenčné služby sú vám k dispozícií 24 hodín denne.  

Navštívte nás na našich pracoviskách banky na pošte a vyberte si z výhodnej ponuky poistení od nášho partnera Union poisťovne, ku ktorým získate asistenčné služby zadarmo:

Poistenie

• Detské poistenie pre nezbedníkov

Úrazové poistenie so sporiacou zložkou pre deti až do veku 18 rokov. Poistenie je platné na celom svete, pričom mesačne zaplatíte iba 15 eur.

• Životné poistenie Užitočná poistka

Dostupné životné poistenie pre prípad úmrtia pre každého dospelého vo veku do 65 rokov. Uzavriete si ho aj bez zdravotných prehliadok.

• Životné poistenie Mozaika

Základom Mozaiky je poistenie pre prípad úmrtia, ktoré si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení pre seba aj vaše deti. Poistenie tak môžete mať spoločne na jednu poistnú zmluvu.

• Úrazové poistenie Plus

Dostupné úrazové poistenie pre všetkých vo veku od 18 do 65 rokov. Finančné krytie môžete získať po úraze v práci, pri rekreačnom športovaní, doma či v záhrade, ale aj na cestách.

S čím vám asistenčné služby pomôžu?

tabulka

Asistenčné služby vám budú k dispozícii počas trvania poistenia podľa poistnej zmluvy, najdlhšie však počas piatich rokov od začiatku poistenia.

Hlásenie poistnej udalosti

Plnenie z poistenia asistenčných služieb je klientom poskytované prostredníctvom spoločnosti Europ Assistance, s. r. o. 

Všetky potrebné informácie o asistenčných službách zadarmo nájdete vo Verejnom prísľube č. 1/2022 zo dňa 11. 3. 2022, na stránke www.union.sk alebo sa opýtajte na linke podpory Union poisťovne, tel. číslo 02/2081 1988

V prípade poistnej udalosti využite služby spoločnosti Europ Assistance, s. r. o. Pre potreby poistného plnenia volajte: +421 2 3300 0022