Chystáte sa na dovolenku? Nezabudnite si pribaliť vhodné cestovné poistenie!

Cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku? Nezabudnite si pribaliť vhodné cestovné poistenie!

Či už milujete dovolenky v zahraničí, alebo plánujete vyraziť za dobrodružstvom do slovenských hôr, využite krátkodobé cestovné poistenie od nášho partnera UNION poisťovne, ktoré získalo 1. miesto v súťaži Zlatá minca® v kategórii krátkodobé cestovné poistenie. Cestovné poistenie si vybavíte na obchodných miestach Poštovej banky na pošte.

Cestovné poistenie

Využite naše Cestovné poistenie do zahraničia – pokryje vám neočakávané udalosti, s ktorými sa na cestách v zahraničí môžete stretnúť: liečba ochorenia, úrazu, hospitalizácia v nemocnici, spôsobenie škody tretej strane, poškodenie batožiny, trvalé následky po úraze. Navyše si môžete zriadiť krytie asistenčných služieb v prípade poruchy vozidla, poistenie domáceho miláčika, či poistenie dovolenkovej domácnosti, ako aj ďalšie užitočné poistenia.

Nezabudnite na poistenie nasledovných rizík v zahraničí:

 • akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie liečebných nákladov v zahraničí),
 • telefonická asistencia, ak sa ocitnete v akejkoľvek ťažkej situácii nielen v dôsledku úrazu či akútnej choroby (asistenčné služby v zahraničí).

Poistiť si môžete aj batožinu:

 • s možnosťou výberu limitu až do 4 000 eur (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, straty alebo krádeže počas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním prekážky,
 • v rámci poistenia aj cestovný doklad až do limitu 500 eur pre prípad jeho straty alebo krádeže,
 • prípadne oneskorené dodanie vašej batožiny leteckou spoločnosťou neskôr ako 24 hodín od príletu na miesto určenia až do limitu 300 eur.

Existujú aj iné riziká spojené s cestovaním:

 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, čo je škoda na zdraví alebo na živote, ktorú ste spôsobili svojím neúmyselným konaním tretej osobe (poškodenému), až do limitu 300 000 eur,
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku, ktorú ste spôsobili svojím neúmyselným konaním tretej osobe (poškodenému), až do limitu 150 000 eur,
 • úrazové poistenie, ktorý vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, až do limitu 25 000 eur a až do limitu 15 000 eur v prípade úmrtia v dôsledku úrazu,
 • poistenie domáceho miláčika pre prípad jeho akútnej choroby alebo úrazu do limitu 1 000 eur,
 • poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo pre prípad poruchy alebo nehody auta až do limitu 2 500 eur.

Potrebujete poistenie, ktoré ste tu nenašli? Ďalšie poistenia, aj s bližšími informáciami nájdete TU.

Preferujete turistiku v našich horách? Okrem batohu si vždy zbaľte aj poistenie! Cestovné poistenie na hory vás ochráni počas pobytu v slovenských horách a kryje napríklad aj tieto riziká: zásah Horskej záchrannej služby, úraz počas turistiky, stratu batožiny a zodpovednosť za škodu.

Na cestách a horách v rámci územia Slovenska si môžete poistiť batožinu a aj ďalšie riziká spojené s cestovaním po Slovensku:

 • batožina s možnosťou výberu limitu až do 4 000 eur (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, straty alebo odcudzenia počas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním prekážky (poistenie batožiny),
 • škoda na zdraví alebo na živote, ktorú ste spôsobili svojím neúmyselným konaním tretej osobe (poškodenému), až do limitu 300 000 eur (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu),
 • škoda na majetku, ktorú ste spôsobili svojím neúmyselným konaním tretej osobe (poškodenému), do limitu 150 000 eur (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu),
 • úraz, ktorý vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví (úrazové poistenie), až do limitu 25 000 eur,
 • smrť v dôsledku úrazu do limitu 15 000 eur (úrazové poistenie),
 • zásah Horskej záchrannej služby (HZS) v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti až do limitu 50 000 eur (poistenie nákladov na zásah HZS).

 

Všetky dôležité informácie o Šikovnom poistení vozidla od nášho partnera UNION poisťovne nájdete na www.union.sk .