Poistenie schopnosti splácať úver

Ide o jednoduché a dostupné poistenie s plnením formou mesačných splátok či preplatenia zostatkovej sumy úveru. Ochráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami pri strate zamestnania, dočasnej neschopnosti pracovať, invalidite alebo úmrtí.

Poistenie schopnosti splácať úver

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

  • Poistenie sa vzťahuje na zdravie a život klienta, na ktorého je úverová zmluva uzatvorená, to znamená hlavného dlžníka úveru.
  • Poistenie je flexibilné - požiadať oň môžete pri uzatváraní úveru alebo aj dodatočne (do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o úvere).
  • Ak nečakane stratíte zamestnanie, zhorší sa vaše zdravie alebo prídete o život, ochránite svoju rodinu a pomôžete jej zvládnuť finančnú záťaž úveru.
  • Mesačné poistné budete platiť v splátke svojho úveru.
  • Pri pracovnej neschopnosti či strate zamestnania je plnenie vo forme mesačných splátok úveru. Pri invalidite a úmrtí vyplatíme vašej rodine výšku nesplateného úveru (istinu bez úrokov).

Výhody poistenia

Ikona

Poistenie získate jednoducho. Otázky o vašom zdravotnom stave sú jasné a prehľadné.

Ikona

Poistiť sa môžete až do dovŕšenia veku 63 rokov.

Vyberte si z balíčkov poistenia

Základné poistenie - Poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity od 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 60 dní.

Komplexný balík poistenia - Okrem rizík uvedených v základnom poistení pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť trvajúcu aspoň 60 dní.

Poistenie schopnosti splácať úver od nášho partnera UNION poisťovne jednoducho vybavíte na našich pracoviskách banky na pošteIkona

Viac informácii nájdete na www.union.sk.