Šikovné poistenie vozidla

Vyberte si výhodné poistenie vášho vozidla, kde platíte len za to, čo naozaj potrebujete, za skutočne výhodnú cenu! Stačí si vybrať jedno hlavné riziko a ľubovoľný počet doplnkových poistení. 

U nás v Poštovej banke vám vypočítame skutočne výhodnú cenu poistenia auta a navyše platiť môžete aj mesačne. Šikovné poistenie vozidla od nášho partnera UNION poisťovne jednoducho vybavíte na našich pracoviskách
banky na pošte.

Poistenie

Čo je povinné zmluvné poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré autom spôsobíte niekomu inému na území Slovenska a štátov zelenej karty. Neplaťte ich z vlastného vrecka, vyberte si výhodné povinné zmluvné poistenie za dobrú cenu a jazdite bez starostí.

 

Ako funguje Šikovné poistenie vozidla

Podľa vlastných potrieb si sami vyskladáte svoje poistenie – stačí si vybrať aspoň jedno hlavné riziko a ľubovoľný počet doplnkových poistení. Môžete si však poistiť aj všetky možnosti naraz.

 

Hlavné riziká

• Povinné zmluvné poistenie

Poisťovňa zaplatí škody na zdraví a živote do výšky 5,3 mil. € a škody na majetku do výšky 1,1 mil. €.

 

  • Havária a vandalizmus

Kryje zničenie alebo poškodenie vášho auta vzniknuté haváriou, nárazom do iného predmetu, osoby alebo zvieraťa, prehryzením káblov hlodavcami a vandalizmom. Poistenie platí na geografickom území celej Európy. Poisťovňa zaplatí faktúry za opravu bez zohľadnenia amortizácie. Ak oprava nie je rentabilná, uhradí plnenie maximálne do hodnoty auta v momente poistnej udalosti.

 

  • Krádež

Kryje odcudzenie alebo neoprávnené použitie vášho auta a jeho výbavy na geografickom území celej Európy. Poisťovňa zaplatí škodu maximálne do výšky hodnoty auta v momente poistnej udalosti.

 

 • Živel

Kryje poškodenie, zničenie alebo stratu auta napríklad v dôsledku víchrice, krupobitia, povodne alebo záplavy, požiaru a iných živelných udalostí na geografickom území celej Európy. Poisťovňa zaplatí faktúry za opravu bez zohľadnenia amortizácie. Ak oprava nie je rentabilná, uhradí plnenie maximálne do hodnoty auta v momente poistnej udalosti.

  

Doplnkové poistenia

• Stret so zverou

Kryje škody na vašom aute spôsobené v dôsledku stretu so zverou do výšky 2 500 €. Poisťovňa zaplatí škodu vzniknutú na území Slovenska.

 

  • Úraz vodiča

Kryje škody na zdraví toho, kto v čase havárie šoféroval poistené vozidlo na geografickom území celej Európy. Poisťovňa zaplatí odškodné v prípade smrti následkom úrazu vo výške 10 000 €, v prípade trvalých následkov úrazu maximálne vo výške 10 000 € a v prípade hospitalizácie následkom úrazu vo výške 20 € denne, maximálne 60 dní.

 

  • Poškodenie alebo krádež batožiny

Kryje škody vzniknuté poškodením, zničením alebo odcudzením batožiny v aute pri havárii, živelnej udalosti alebo krádeži na geografickom území celej Európy. Poisťovňa zaplatí škody do výšky 1 000 €, maximálne 350 € za jednu vec.

 

 • Asistenčné služby

Pomôžeme vám v núdzi na cestách v rámci geografického územia Európy, napríklad zabezpečíme odtiahnutie vášho auta, prípadne ubytovanie alebo cestu naspäť vlakom – autobusom – lietadlom, opravíme defekt a podobne. Je pre nás naozaj dôležité pomôcť vám v núdzi. Naše asistenčné služby vám pomáhajú 24/7.

 

Výhody Šikovného poistenia vozidla

  • sami si skladáte poistenie podľa vašich potrieb
  • sami si vyberáte výšku fixnej spoluúčasti pre havarijné riziká
  • poistenie môžete platiť aj v mesačných splátkach

 

Všetky dôležité informácie o Šikovnom poistení vozidla od nášho partnera UNION poisťovne nájdete na www.union.sk .