Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Anuita je pravidelná platba počas stanoveného obdobia.

Anuitná splátka je platená v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, splátky istiny a splátky úroku. Výška splátky sa počas obdobia nemení, mení sa len pomer medzi výškou istiny a výškou úroku. Kým na začiatku splácania úveru je vyšší pomer úroku oproti istine, ku koncu doby splácania je väčší pomer istiny oproti úroku.

Akontácia | Aktuálny zostatok | Americká hypotéka

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.