Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Anuita je pravidelná platba počas stanoveného obdobia. Anuitná platba a splátka sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splátky istiny a splátky úroku. Výška splátky sa počas obdobia nemení, mení sa len pomer medzi výškou istiny a výškou úroku. Kým na začiatku splácania úveru je vyšší pomer úroku oproti istine, ku koncu doby splácania je väčší pomer istiny oproti úroku, pričom výška splátky zostáva rovnaká.

Akontácia | Aktuálny zostatok | Americká hypotéka

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

pon-pia: 7.00 - 19.00 hod.
sob: 8.00 - 13.00 hod.