Bankový ombudsman

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Úlohou bankového ombudsmana je monitoring a vyhodnocovanie podnetov od spotrebiteľov a mimosúdne riešenia sporov medzi klientmi a bankami. Tieto služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Dôvodom, prečo bol založený Inštitút bankového ombudsmana je zlepšiť a skvalitniť služby pre klientov bánk. Ombudsman nemá právo spory rozhodovať, ani nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdnictva Slovenskej republiky, vydáva len odporúčania. Od septembra 2007 vedie Úrad bankového ombudsmana Eva Černá, ktorá bola opätovne na obdobie piatich rokov zvolená do vedenia v septembri 2010.

Klient môže podať podnet na bankového ombudsmana ak sa domnieva, že banka poškodila jeho záujmy a nedošlo k náprave v pri poskytovaní služieb a produktov. Okrem tohto prípadu je možné obrátiť sa na ombudsmana aj v prípade, že klient sťažnosť podal najprv banke, a banka nerozhodla v prospech klienta, resp. v stanovenej lehote.

Bankomat | Bezúčelový úver | Bežný účet | BIC (Bank Identification Code) | Bratislavská mestská karta

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.