Bankový prevod

Bankový prevod je najčastejšou formou prevodu finančných prostriedkov medzi osobami, inštitúciami a ich bankovými účtami. Je to prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý zrealizuje banka na základe príkazu klienta medzi dvoma účtami alebo hotovostný vklad peňazí na pobočke banky. Vykonať bankový prevod môže klient prostredníctvom:

  • priameho prevodného príkazu,
  • trvalého prevodného príkazu,
  • hromadného prevodného príkazu,
  • príkazu na inkaso.

Od 1.2.2014 prešli banky na systém SEPA, teda jednotná platobná oblasť, kde všetky platby v mene EUR sú pripísané na účet príjemcu nasledujúci deň po odpísaní finančných prostriedkov z účtu odosielateľa bez ohľadu na to, či ide o platbu odosielanú v rámci Slovenskej republiky, alebo do zahraničia.

Bankomat | Bankový ombudsman | Bezúčelový úver | Bežný účet | BIC (Bank Identification Code) | Bratislavská mestská karta

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.