Bezúčelový úver

Úver je produkt, kde banka poskytne na určité a vopred stanovené obdobie určitú výšku peňažných prostriedkov a na druhej strane sa klient zaviaže poskytnuté finančné prostriedky vrátiť a zároveň zaplatiť aj úroky. Klient úver spláca v pravidelných zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok. Úkony spojené s poskytnutím a správou úverov sú vo väčšine bank spoplatňované.

Bezúčelový úver je úverový produkt, ktorý banka poskytuje klientom bez udania účelu, na ktorý klient potrebuje finančné prostriedky. To znamená, že môžete finančné prostriedky poskytnuté z bezúčelového úveru čerpať na kúpu auta, rekonštrukciu domu či bytu, zaplatenie darčekov, dovolenky a na iné účely podľa vašich potrieb.

Bankomat | Bankový ombudsman | Bankový prevod | Bežný účet | BIC (Bank Identification Code) | Bratislavská mestská karta

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.