Cash advance

Cash advance je doplnková služba k platobným kartám, ktorá slúži na výber hotovosti v domácej ako aj v cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty na pobočke banky, alebo napríklad v zmenárni. Výplatné miesto však musí byť označené logom platobného systému, ktorý nesie platobná karta (napr. MasterCard, Visa, Maestro a pod.). Výber hotovosti možno realizovať prostredníctvom embosovanej platobnej karty, ako aj prostredníctvom elektronickej platobnej karty, ak má banka elektronický snímač.

Ak klient chce vybrať hotovosť buď na pobočke banky alebo v zmenárni, predloží zamestnancovi banky svoju platobnú kartu a informuje ho o výške sumy, ktorú si chce prostredníctvom Cash advance vybrať. Okrem platobnej karty však je klient povinný predložiť preukaz totožnosti (Občiansky preukaz alebo pas).

Za službu Cash advance sa poplatky v jednotlivých bankách odlišujú a pohybujú sa v rozmedzí od 1-2% z vyberanej sumy, pričom je zároveň stanovená minimálna výška poplatku.

| Cash back | Cenník (Sadzobník poplatkov) | Číslo bankového účtu

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.