Cenník (Sadzobník poplatkov)

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami banky je súčasť každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník je banka povinná zverejňovať v každej pobočke a na internete a o výške cien jednotlivých produktov a služieb musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Banka môže počas trvania zmluvného vzťahu upraviť ceny, o týchto zmenách je však povinná klienta informovať. Ak klient nesúhlasí s výškou nových poplatkov, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy. O zmenách sadzobníka je banka povinná informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. 

Cash advance | Cash back | Číslo bankového účtu

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.