Devíza

Devíza predstavuje cudziu menu, ktorá je v bezhotovostnej podobe. Ako napríklad pri platbe kartou, resp. bezhotovostným prevodom z účtu na účet.

Pod pojmom devíza možno rozumieť aj pohľadávku znejúcu na cudziu menu v bezhotovostnej podobe, ako napríklad peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke.

Pod pojmom devízový kurz možno rozumieť výmenný pomer dvoch mien, ktoré sa realizujú prostredníctvom bezhotovostných operácií, ako napríklad pri platbe kartou v zahraničí, kedy sa aktuálnym devízovým kurzom prepočítava prevod na domácu menu.

Debetná platobná karta | Devízový účet | Disponibilný zostatok | DSS

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.