Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Etický kódex je súbor etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktorý ho chráni pri styku s bankovými inštitúciami v Slovenskej republike. Týmto sa banky, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie zaväzujú, že sa budú riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v Etickom kódexe vo vzťahu ku svojim klientom.

Etický kódex upravuje aj inšitút bankového ombudsmana, ktorého úlohou je riešiť vzniknuté sporty medzi bankou a jej klientom, ktoré vznikli z dôvodu nedodržania ustanovení v Kódexe. Bankový ombudsman však nerozhoduje spory, vydáva len odporúčania a nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky a rozhodcovských súdov.

Elektronická platobná karta | Embosovaná platobná karta | Eurogiro | Email info

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.