Hypotéka

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorý je zväčša poskytovaný na účely súvisiace s bývaním. Podmienkou poskytnutia hypotéky je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotéka nízke úročenie. Pod hypotékou možno rozumieť hypotekárny úver poskytnutý v zmysle Zákona o bankách (viď pojem „Hypotekárny úver“) alebo akýkoľvek  úver zabezpečený nehnuteľnosťou poskytnutý v zmysle Zákona o úveroch na bývanie. Poštová banka poskytuje úver na bývanie pod názvom Užitočné bývanie.

| Hypotekárny úver

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.