Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je dlhodobý úver poskytovaný v zmysle Zákona o bankách. Banka, ktorá  poskytuje hypotekárne úvery musí mať udelenú od NBS hypotekárnu licenciu. Hypotekárny úver je poskytovaný na účely: nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má hypotekárny úver nízke úročenie. Hypotekárny úver je zvyčajne poskytovaný  do výšky maximálne 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Poštová banka neposkytuje hypotekárne úvery, poskytuje Užitočné bývanie – úver v zmysle Zákona o úveroch na bývanie.

Hypotéka

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.