IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny, banky. Maximálna dĺžka IBANu  je 34 znakov. Pre Slovenskú republiku obsahuje IBAN 24 znakov.

Skladá sa z troch častí:

  • z dvoch znakov vyjadrujúcich kód krajiny účtu (v prípade Slovenska je to "SK"),
  • z dvoch číselných znakov, ktoré slúžia ako kontrolný kód,
  • maximálne 30 znakov, ktoré označujú kód banky a číslo účtu, tzv. BBAN (Basic Bank Account Number). V prípade slovenských účtov ide o maximálne 20 číselných znakov, ktoré reprezentujú kód banky (štvorčíslie, ktoré identifikuje konkrétnu banku na Slovensku), predčíslie (6 znakov) a číslo účtu (10 znakov). Kód Poštovej banky je 6500.

IBAN je povinný formát čísla účtu pre úhrady v mene EUR v rámci krajín EHP, ako aj v rámci Slovenskej republiky.

Číslo účtu vo formáte IBAN si môžete vypočítať pomocou IBAN kalkulačky.

| Identifikačný kód banky | Inkaso | Internet banking

Späť na slovník pojmov

Dobrá pôžička

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.