Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti úveru je doba dohodnutá v úverovej zmluve, počas ktorej sa klient, ktorému banka poskytla úver, zaväzuje splácať tento úver formou pravidelných splátok v stanovenej výške. V závislosti od lehoty splatnosti sa mení aj výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, no na druhej strane  rastie celková cena úveru, ktorú musí klient splatiť.

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.