Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti úveru je doba dohodnutá v úverovej zmluve, počas ktorej sa klient, ktorému banka poskytla úver, zaväzuje splácať tento úver formou pravidelných splátok v stanovenej výške. V závislosti od lehoty splatnosti sa mení aj výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, no na druhej strane  rastie celková cena úveru, ktorú musí klient splatiť.

| LTV

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.