LTV

LTV je odvodené z anglického názvu „Loan to value“ a môžeme ho voľne preložiť ako percento financovania. Vyjadruje pomer medzi výškou žiadanej hypotéky a celkovou hodnotou zakladanej nehnuteľnosti. Je jedným z hlavných faktorov pri určovaní výšky úrokovej sadby. Čím je hodnota LTV vyššia, tým je vyššie aj percento úrokovej sadzby. V súčasnosti  na základe vydaného opatrenia Národnej banky Slovenska, nemôže LTV pri nových hypotékach presiahnuť hodnotu 90 % a zároveň podiel nových úverov s LTV vyšším ako 80 % z celkových poskytovaných úverov banky môže tvoriť len 20 %.

Lehota splatnosti úveru

Späť na slovník pojmov

Mám záujem o pôžičku

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Beriem na vedomie a súhlasím, že vyplnením a odoslaním tohto formuláru budú moje osobné údaje spracované Poštovou bankou, a.s. len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané po dobu 3 mesiacov od ich poskytnutia.