Medziúver

Medziúver je špecifický úverový produkt stavebného sporenia, ktorý poskytujú iba stavebné sporiteľne. Je to úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej zmluvy na zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru. Klient vďaka medziúveru získa peňažné prostriedky skôr ako mu vznikne nárok na stavebný úver. Ten môže využiť napríklad na odkúpenie bytu, v ktorom býva, na kúpu staršieho bytu v osobnom vlastníctve, modernizáciu bytu alebo domu, výstavbu rodinného domu, kúpu rodinného domu, kúpu stavebného pozemku. Medziúver môže klient získať, ak má uzavretú zmluvu o stavebnom sporení a na účte stavebného sporenia má nasporenú určitú sumu, ktorej výška závisí od obchodných podmienok jednotlivých stavebných sporiteľní. Tento medziúver spláca pravidelnými mesačnými splátkami a spláca len úroky z tohto medziúveru. Istina ostáva počas celej doby splácania nezmenená. Klient prestane medziúver splácať, keď mu bude pridelená cieľová suma na zmluve o stavebnom sporení, ku ktorej bol tento medziúver poskytnutý. Pridelením cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení sa klientovi medziúver pretransformuje na stavebný úver. 

Majiteľ účtu | Mimoriadna splatnosť úveru

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.