Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejšími dôvodmi na mimoriadnu splatnosť úveru môže byť omeškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bol v zmluve stanovený a poskytnutie nepravdivých údajov banke. Ak sa jedná o hypotekárne úvery môže byť dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru aj nesplnenie výzvy na navýšenie krytia hypotekárneho úveru, napr. založenie ďalšej nehnuteľnosti, a to v takom prípade ak nehnuteľnosť, ktorá je založená, stratila svoju hodnotu, ktorá je nižšia ako poskytnutý úver, a preto je pre takto poskytnutý hypotekárny úver nepostačujúca.

Majiteľ účtu | Medziúver

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.