Notifikácia

Notifikácia predstavuje upozornenie na určitú skutočnosť, akou môže byť napríklad SMS notifikácia. SMS notifikácia je služba, pri ktorej banka zašle svojmu klientovi upozornenie o jednotlivých platbách, ktoré prebehli na jeho účte prostredníctvom SMS správ.

Poštová banka ponúka v balíku bežného účtu SMS správy o pohyboch a zostatku na vašom Dobrom účte.

Nepovolené prečerpanie | Nominálna úroková miera

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.