Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (Všeobecné obchodné podmienky) predstavuje dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a musí byť súčasťou každej bankovej zmluvy. Obchodné podmienky zahŕňajú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. Banka je povinná zverejniť aktuálne obchodné podmienky nielen na internete, ale aj na svojich pobočkách a obchodných miestach. O každej zmene obchodných podmienok je banka povinná informovať klientov.

| Online konzultácia

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.