Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vkladový produkt, ktorý umožňuje klientom zhodnotiť svoje peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia, pričom sa úrok počas doby sporenia nemení. V okamihu uplynutia doby, na ktorú bol vklad v banke uložený, si môže klient svoje nasporené peňažné prostriedky vybrať, alebo sa môže rozhodnúť ich ďalej zhodnocovať. Ak sa klient rozhodne pokračovať v sporení, úroky, ktoré získal na termínovanom vklade môže previesť buď na svoj bežný účet alebo ich nechá uložené na termínovanom vklade spolu so svojimi finančnými prostriedkami. Klient si môže zvoliť rôznu dobu uloženia podľa ponuky svojej banky. Pokiaľ sa klient rozhodne predčasne si vybrať finančné prostriedky, môže takto urobiť až po uplynutí výpovednej lehoty, ktorú si banka stanovila vo svojich obchodných podmienkach.

| Trvalý príkaz

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.