Úver na bývanie

Úver na bývanie  je dlhodobý úver poskytovaný v zmysle Zákona o úveroch na bývanie. Úver na bývanie je poskytovaný na účely nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti, refinancovanie alebo môže byť poskytnutý bezúčelovo. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má úver nízke úročenie. Úver na bývanie môže byť poskytovaný až do 100% z hodnoty zabezpečenia, avšak legislatívne je obmedzené poskytovanie takýchto úverov nad 80%, resp. 90%. hodnoty zabezpečenia. Pri tomto druhu úveru si klient  môže od roku 2018 v prípade splnenia podmienok uplatniť nárok na daňový bonus pre mladých. Poštová banka poskytuje Užitočné bývanie – úver v zmysle Zákona o úveroch na bývanie.

Účtovný zostatok | Úrok | Úroková sadzba | Úver | Úverový register | Úverový účet

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.