Úver

Úver predstavuje produkt, kedy banka poskytne na určité vopred stanovené obdobie zmluvne určenú sumu finančných prostriedkov a na druhej strane sa klient zaviaže tieto finančné prostriedky spolu s vopred stanovenou výškou úroku vrátiť v dohodnutej dobe.

Klient úver spláca v pravidelných splátkach, ktoré sa skladajú z istiny, teda sumy, ktorú si klient požičal a úroku, ktorý predstavuje zárobok banky za poskytnutie úroku. Okrem úroku platí klient banke aj poplatky spojené s poskytnutím a správou úveru.

Účtovný zostatok | Úrok | Úroková sadzba | Úver na bývanie | Úverový register | Úverový účet

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Mám záujem o pôžičku

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Beriem na vedomie a súhlasím, že vyplnením a odoslaním tohto formuláru budú moje osobné údaje spracované Poštovou bankou, a.s. len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané po dobu 3 mesiacov od ich poskytnutia.

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.