Variabilný symbol

Variabilný symbol je najviac 10 miestne číslo, ktoré je nepovinnou súčasťou prevodného príkazu. Slúži na identifikáciu platby príjemcom.

| Vklad | Vkladná knižka | Výpovedná lehota

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.