Vklad

Vklad sú peňažné prostriedky, ktoré sú vložené na klientov účet. Peňažné prostriedky vo forme vkladu, ktoré sú uložené na účte klienta, predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi na jeho výplatu. Teda v okamihu, ako vložíme svoje peňažné prostriedky do banky, je banka povinná nám tieto prostriedky v určitom čase vyplatiť. Rozlišujeme termínované a netermínované vklady. Termínované vklady sú také vklady, ktoré umožňujú klientom zhodnocovať svoje peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia, pričom úroková sadzba zostáva počas tohto obdobia nezmenená. Netermínované vklady sa spájajú s bežnými účtami, teda tieto prostriedky má klient k dispozícii kedykoľvek. V tomto prípade, teda banka musí byť pripravená tieto peňažné prostriedky klientovi vrátiť kedykoľvek.

Variabilný symbol | Vkladná knižka | Výpovedná lehota

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby od Poštovej banky

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.