Vkladná knižka

Vkladná knižka predstavuje vkladový produkt banky, ktorý má formu cenného papiera, ktorým banka potvrdzuje, že prijala od klienta vklad v určitej výške. Vkladná knižka je určená pre občanov, ktorí si chcú sporiť klasickým spôsobom. Knižka má fyzickú podobu, v ktorej sú zaznamená všetky operácie.

Každá vkladná knižka má svoj názov a číslo. Vkladná knižka môže byť vedená buď v eurách, alebo v cudzej mene a vklady môže majiteľ robiť buď vložením hotovosti v pobočke banky, alebo bezhotovostným prevodom z účtu. Výška úroku na vkladnej knižke závisí od druhu vkladnej knižky, meny, ako aj od dĺžky výpovednej lehoty.

Vystavená je na meno a môže s ňou disponovať iba oprávnená osoba, na ktorú je vkladná knižka vystavená, prípadne osoba, ktorá je notársky overením splnomocnená alebo iným dokladom, oprávňujúcim konať za majiteľa. Pokiaľ sa jedná o detskú vkladnú knižku do 18. roku veku dieťaťa, právo nakladať s ňou má  len jeho právoplatný zákonný zástupca.

Predaj produktu Vkladná knižka bol ukončený k 1.1.2020.

Variabilný symbol | Vklad | Výpovedná lehota

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.