• zhodnotenie úspor v eurách s úrokovou sadzbou do 0,70 % p. a.
 • garancia výnosu počas aktuálnej viazanosti
 • možnosť sledovať pohyby na účte termínovaného vkladu cez Internet banking
 • možnosť zmeniť viazanosť vkladu od najbližšieho dňa obnovy
 • vklad sa automaticky obnovuje, aby ste naň nemuseli myslieť
 • ku dňu obnovy vám úroky pripíšeme k úsporám, alebo vyplatíme v hotovosti, či pošleme na vybraný osobný účet
 • bezpečné uloženie peňazí vďaka Zákonu o ochrane vkladov

Naviac, z termínovaného vkladu v EUR si môžete vybrať len časť svojho vkladu*, bez toho aby ste museli zrušiť celý vklad. Získavate tým omnoho viac výhod:

 • vyberiete si len toľko, koľko potrebujete, pričom nemusíte zrušiť celý termínovaný vklad
 • nemusíte sa už obávať nedostatku financií, ak nastanú nepredvídateľné situácie
 • prídete len o úrok z vyberanej sumy, zvyšné peniaze na termínovanom vklade sa vám ďalej úročia

*Nevzťahuje sa na Elektronický termínovaný vklad, Pridružený termínovaný vklad a termínovaný vklad Sporenie s prémiou.

Úrokové sadzby na termínovanom vklade:

termínované vklady v EUR [% p. a.]
Viazanosť
12 mesiacov24 mesiacov48 mesiacov
0,50 % 0,60 % 0,70 %

*nad 500,00 EUR vrátane

 • fyzická osoba ako jediný majiteľ
 • zákonný zástupca maloletému dieťaťu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa
 • fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba

Ako fyzická osoba – občan si môžem zriadiť:

 • Termínovaný vklad v EUR s viazanosťou 12, 24 alebo 48 mesiacov
 • Termínovaný vklad v CZK s viazanosťou 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov

Ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba si môžem zriadiť:

 • Termínovaný vklad v EUR s viazanosťou 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mesiacov
 • Termínovaný vklad v CZK s viazanosťou 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov

Ako fyzická osoba – občan si môžem zriadiť:

 • Termínovaný vklad v EUR v pobočke Poštovej banky alebo na ktorejkoľvek pošte
 • Termínovaný vklad v CZK v pobočke Poštovej banky

Ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba si môžem zriadiť:

 • Termínovaný vklad v EUR a v CZK v pobočke Poštovej banky
 • úspory na Termínovanom vklade máte k dispozícii v pobočke Poštovej banky alebo na ktorejkoľvek pošte

Kalkulačka

Chcem vložiť
 • 500 €
 • 20000 €
Viazanosť
 • 12 mesiacov
 • 24 mesiacov
 • 48 mesiacov
Zhodnotenie úspor
(čistý úrok)
2,03
Mám záujem

Vaše pripomienky Zavolať späť
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.