Termínovaný vklad

Aj vaše úspory môžu u nás zarábať! S Termínovaným vkladom môžete získať atraktívnu úrokovú sadzbu 2 % ročne a užívate si výhody bezpečného výnosu. U nás zhodnotíme vaše peniaze bezpečne, pretože sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Terminovany-vklad

Ako získate zvýhodnený úrok?

 • Zriaďte si Užitočný účet, Užitočný účet Senior alebo Užitočný účet Junior a aktívne ho používajte, po dobu minimálne 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti Termínovaného vkladu (48 mesiacov). Realizujte platby z účtu v minimálnej výške 300 EUR mesačne. Môžete využiť platby kartou, cez Internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá.
 • Vložiť si môžete jednorazový vklad už od 500 EUR.
 • Zvýhodnenú sadzbu 2 % ročne môžete získať maximálne na dvoch nových Termínovaných vkladoch zriadených v termíne od 6. 5. 2022, pričom na každom Termínovanom vklade môže byť zostatok maximálne do 100-tisíc EUR.
 • Úrokovú sadzbu 2 % ročne získate pri splnení všetkých podmienok a po ukončení doby viazanosti vám bude pripísaný úrok na váš Termínovaný vklad*.
 • Ak nesplníte podmienky, na konci viazanosti získate základný úrok vo výške 0,50 % ročne.

Máte záujem? Nechajte nám kontakt

Máme pre vás ďaľšie výhody

 • Základný úrok až 0,50 % ročne.
 • Garantovaný výnos počas aktuálnej doby viazanosti.
 • Termínovaný vklad máte pod kontrolou vo vašom Internet bankingu alebo v Mobilnej aplikácií.
 • Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy Termínovaného vkladu vám úroky pripíšeme k úsporám, alebo vyplatíme v hotovosti či pošleme na vybraný osobný účet.
 • Ak budete počas viazanosti Termínovaného vkladu potrebovať peniaze, môžete si ich vybrať bez toho, aby ste museli zrušiť celý vklad. Prídete len o úrok z vybranej sumy, zvyšné peniaze na Termínovanom vklade sa vám ďalej úročia základným úrokom vo výške 0,50 % ročne.

Zvýhodnený úrok až 2 % ročne pri Termínovaných vkladoch s viazanosťou 48 mesiacov.

blog_image

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby na Termínovanom vklade v EUR (% ročne) :

blog_banner

* Pri termínovanom vklade s viazanosťou na 4 roky získate garantovaný úrok 0,5 % ročne. Na získanie zvýhodneného úroku 2 % ročne je podmienkou mať aktívny Užitočný účet, z ktorého je potrebné vykonať debetné transakcie v hodnote aspoň 300 EUR mesačne cez platby kartou, prevodmi cez Internet banking alebo pravidelnými platbami ako trvalé príkazy a inkasá. Podmienky získania zvýhodneného úroku platia pre prvé 2 termínované vklady, zriadené od 6. 5. 2022 (vrátane) do výšky zostatku na 1 termínovanom vklade max. do 100 000 EUR a v prípade, ak nedôjde k výberu/prevodu prostriedkov z termínovaného vkladu počas celej doby viazanosti. Všetky informácie k získaniu zvýhodneného úroku nájdete v Štatúte Termínovaný vklad s úrokom 2 % ročne a na www.postovabanka.sk/terminovanevklady.

Užitočné informácie a detaily

 • fyzická osoba ako jediný majiteľ
 • zákonný zástupca maloletému dieťaťu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa

Ako fyzická osoba – občan si môžem zriadiť:

 • Termínovaný vklad v EUR s viazanosťou 12, 24, 36, alebo 48 mesiacov

Ako fyzická osoba – občan si môžem zriadiť:

 • úspory na Termínovaný vklade máte k dispozícii v pobočke 365.bank a na ktorejkoľvek pošte.