Vkladná knižka s výpovednou lehotou

Zhodnocujte svoje peniaze tradičnou formou. So Zlatou vkladnou knižkou s 3-mesačnou výpovednou lehotou alebo s Detskou vkladnou knižkou s 3-mesačnou výpovednou lehotou máte vždy dokonalý prehľad o nasporenej sume, úrokoch či vybraných peniazoch. Vaše úspory tak budú v bezpečí a budú vám vždy k dispozícii.

Výhody

 • zhodnotenie úspor s úrokovou sadzbou 0,10 % p.a. (Zlatá vkladná knižka) alebo 0,20% p.a. (Detská vkladná knižka)
 • pri Detskej vkladnej knižke je možnosť k štandardnej úrokovej sadzbe získať navyše aj ÚROKOVÚ PRÉMIU vo výške +0,20% p.a. (ak z Detskej VK nebude uskutočnený výber počas celého kalendárneho roka)
 • prehľad o úsporách, úrokoch aj vyberanej sume priamo vo svojej vkladnej knižke
 • peniaze dostupné kedykoľvek
 • po zadaní výpovede a po uplynutí 3 mesiacov možnosť vybrať vypovedanú sumu do 1 mesiaca bez poplatku
 • možnosť výberu úroku alebo jeho časti jednorazovo aj bez podania výpovede, a to až do konca nasledujúceho roka po jeho pripísaní
 • ďalšie úspory môžete prikladať kedykoľvek
 • jednoduchý prístup k hotovosti v pobočke Poštovej banky alebo na ktorejkoľvek pošte
 • vaše peniaze sú v bezpečí pred zlodejmi a sú chránené podľa Zákona o ochrane vkladov

Užitočné informácie a detaily

 • fyzická osoba ako jediný majiteľ,
 • zákonný zástupca alebo iná osoba maloletému dieťaťu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa,

 • dvaja rovnocenní majitelia – v takomto prípade je vklad spoločný a obaja vlastníci majú rovnaké práva,

Zákonný zástupca alebo iná osoba maloletému dieťaťu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa.

 • Zlatú vkladnú knižku aj Detskú vkladnú knižku je možné zriadiť len v mene EUR
 • o zriadenie Zlatej / Detskej vkladnej knižky s 3 mesačnou výpovednou lehotou môžete požiadať na ktorejkoľvek pošte.