Zlatý vklad

Objavte jedinečné výhody nového vkladového účtu Zlatý vklad, s ktorým získate atraktívne zhodnotenie vašich úspor a pritom môžete mať vaše peniaze k dispozícii bezplatne. Stačí nám len vopred nahlásiť vyberanú sumu a po 3 mesiacoch za tento výber neplatíte vôbec nič. Vaše úspory máte, rovnako ako na termínovanom vklade či vkladnej knižke, chránené zo Zákona o ochrane vkladov.

Vaše peniaze sú výhodne a zároveň bezpečne uložené a po uplynutí výpovednej lehoty k dispozícii bez poplatku.

Výhody

 • zhodnotenie úspor úrokovou sadzbou 0,30 % p. a.
 • peniaze dostupné kedykoľvek, v hotovosti aj bezhotovostne
 • možnosť nahlásiť výpoveď vkladu v pobočke Poštovej banky alebo na ktorejkoľvek pošte, cez službu Internet banking alebo telefonicky na 0850 00 6500
 • po uplynutí 3-mesačnej výpovednej lehoty vyberáte svoje peniaze bez poplatku
 • ďalšie úspory je možné prikladať kedykoľvek, a to v hotovosti aj bezhotovostne
 • možnosť sledovať úspory aj cez Internet banking
 • vaše peniaze sú uložené v bezpečí a chránené podľa Zákona o ochrane vkladov

Užitočné informácie a detaily

 • fyzická plnoletá osoba a to ako jediný majiteľ
 • zákonný zástupca pre maloletú osobu do 18 rokov po predložení rodného listu dieťaťa
 • Zlatý vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou je možné zriadiť len v mene EUR
 • zadanie výpovede na Zlatom vklade môžete nahlásiť v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo na pošte, cez Internet banking alebo telefonicky na 0850 00 6500
 • úspory na Zlatom vklade máte k dispozícii na pobočke Poštovej banky alebo na ktorejkoľvek pošte