Aké sú podmienky na poskytnutie hypotéky?

Účel hypotéky

Hypotéku môžete využiť na nadobudnutie nehnuteľnosti, rekonštrukciu nehnuteľnosti, vyplatenie skôr poskytnutých záväzkov (refinancovanie) alebo na čokoľvek bez dokladovania účelu. 

Výška hypotéky

Výška hypotéky závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti, ktorú banka akceptuje, a od schopnosti žiadateľa splácať hypotéku (minimálna výška hypotéky je 10 000 eur).

Zabezpečenie

Hypotéku je možné zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky akceptovanú bankou. Zabezpečiť hypotéku môžete aj nehnuteľnosťou, ktorú práve nadobúdate, prípadne zakladaná nehnuteľnosť nemusí byť vo vašom vlastníctve. Hodnotu nehnuteľnosti určujeme na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Lehota splatnosti hypotéky

Doba, počas ktorej sa zaväzujete splácať hypotéku, môže byť od 4 do 30 rokov.

Obdobie fixácie úrokovej sadzby

Obdobie, počas ktorého nebude úroková sadzba menená, je 1, 2, 3 alebo 5 rokov. Po uplynutí obdobia fixácie môže dôjsť k prehodnoteniu úrokovej sadzby.

Požiadavky na žiadateľa

O hypotéku môžete požiadať, ak ste dovŕšili vek 18 rokov a ste rezident aj nerezident s trvalým pobytom na území SR. U žiadateľov posudzujeme schopnosť splácať hypotéku, a to posudzovaním príjmov.

Poistenie založenej nehnuteľnosti

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť hlavne pre prípad poškodenia, zničenia, ako aj zavineného konania v ktorejkoľvek poisťovni podľa vášho výberu. Poisťovni oznámite, že poistená nehnuteľnosť je založená v prospech banky, a zároveň požiadate o zriadenie vinkulácie poistného plnenia v prospech banky.

TIP: Poistiť nehnuteľnosť vám vieme priamo u nás v pobočke pri vybavovaní hypotéky.

Splnenie podmienok v zmluve o úvere

Hypotéka bude poskytnutá po schválení a splnení podmienok dohodnutých v zmluve o úvere so žiadateľom.