Ako si zmením v Internet bankingu doručovanie výpisov na e-mail?

1. Po prihlásení do Internet bankingu kliknite v menu na Nastavenia a následne na Zmeny údajov k účtom.

navod_1

2. V časti Zmeny a oznámenia kliknite na prázdny štvorček Žiadam o zmenu zasielania výpisov/oznámení o odmietnutých platbách.

3. V sekcii Spôsob preberania výpisov vyberte možnosť e-mailom.

TIP: Ak túto možnosť nemáte prístupnú, znamená to, že neevidujeme váš e-mail. Stačí, ak nám ho nahlásite na ktoromkoľvek obchodnom mieste.

4. Skontrolujte si správnosť zadanej e-mailovej adresy, na ktorú vám bude doručovaný výpis.

5. Zvoľte si heslo, ktorým budete otvárať e-mailový výpis.

TIP: Chodia vám aj iné oznámenia z banky na e-mail? Týmto heslom si budete otvárať aj ostatné zašifrované dokumenty a oznámenia doručované na váš e-mail.

navod_2

6. Vykonané zmeny nezabudnite potvrdiť tlačidlom Pripraviť na podpis.

 

navod_3

7. Vyžiadajte si SMS kód kliknutím na Poslať SMS kód, ktorý vám následne príde v SMS, a prepíšte ho do poľa: SMS kód a kliknite na Potvrdiť.

navod_4

Hotovo. Nasledujúci mesiac vám už výpis bude doručený na váš e-mail.