Ako zurším inkaso?

V prípade, že ste zrušili službu, ktorú ste platili inkasom, alebo platby za danú službu chcete uhrádzať iným spôsobom, tak postupujte takto:

V prvom kroku kontaktujte spoločnosť (príjemcu inkasa), ktorej ste formou inkasa platili, aby vás už neinkasovala. V opačnom prípade bude spoločnosť príkazy na inkaso posielať naďalej, z našej strany budú síce tieto príkazy na inkaso zamietnuté, s čím sú však spojené poplatky za oznámenie o nevykonaní inkasa.

V druhom kroku je potrebné zrušiť povolenie na inkaso v banke. Môžete tak urobiť osobne na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste alebo ho zrušiť pár klikmi cez Internet banking.

TIP: Ak chcete platbu faktúr cez inkaso iba pozastaviť, stačí, aby ste sa dohodli so spoločnosťou, ktorej platíte, nemusíte inkaso rušiť v banke. Keď budete chcieť v inkase pokračovať, daná spoločnosť nás o tom bude informovať.