Aky je rozdiel medzi trvalym prikazom a inkasom?

Realizujete pravidelne bezhotovostné platby, ktorých výška sa nemení, je fixne daná?

Potom je vhodné zriadiť si trvalý príkaz. Z vášho účtu vám bude pravidelne stiahnutá vždy rovnaká suma a pripíše sa na účet vami vybraného príjemcu inkasa.

Príklad: Platíte každý mesiac za prenájom bytu alebo si každý mesiac posielate na sporiaci účet rovnakú sumu peňazí? Zriadením trvalého príkazu budú tieto platby odchádzať automaticky a vám ubudne starosť myslieť každý mesiac na úhrady.

TIP: Pozrite si aj Ako si zriadim trvalý príkaz cez internetbanking?alebo Ako si zriadim trvalý príkaz cez mobilnú aplikáciu? 

Ak však pravidelne uhrádzate platby, ktorých výška môže byť (napr. každý mesiac) rôzna, odporúčame vám zriadiť si inkaso. Príjemca inkasa si z vášho účtu stiahne presnú sumu, ktorú máte zaplatiť. Môže ísť napríklad o faktúru za mobil, elektrinu, plyn a pod.  

Nastaveniu inkasa v banke predchádza podpísanie súhlasu (mandátu) s príjemcom inkasa, že si môže z vášho účtu stiahnuť peniaze.

Príklad: Každý mesiac platíte svojmu mobilnému operátorovi, pričom jeden mesiac máte výšku faktúry 22 € a iný mesiac 28 €. Po zriadení inkasa sa už nemusíte starať, akú sumu máte zaplatiť, ani že sa s platbou omeškáte. Faktúra bude každý mesiac zaplatená načas v správnej výške (v prípade dostatku peňazí na účte na začiatku dňa splatnosti inkasa). V povolení na inkaso si môžete určiť aj maximálnu sumu, ktorú vám môže operátor z účtu stiahnuť. Pri nastavovaní limitu však myslite aj na rezervu, aby sa v prípade zvýšenia sumy vašej faktúry v nejakom mesiaci nestalo, že platba následkom nižšieho limitu neprebehne.