Čo je trvalý príkaz?

Trvalý príkaz sa používa na realizáciu:

  • pravidelne sa opakujúcich platieb (napr. pravidelných mesačných úhrad);

  • v rovnakej výške uhrádzanej sumy (napr. nájomného, splátok, sporenia);

  • rovnakému príjemcovi.

Zriadenie trvalého príkazu je pre vás pohodlnejšie a jednoduchšie, pretože platby sa uhrádzajú automaticky, načas, presne v stanovenej výške a bezpečne. Nie je potrebné zadávať opakovane platobné príkazy, stačí iba raz nastaviť všetky potrebné náležitosti príkazu. Čo potrebujem na zriadenie trvalého príkazu?

Na vás zostáva zabezpečiť, aby ste na svojom účte mali v deň splatnosti dostatok finančných prostriedkov pre realizáciu trvalého príkazu. O všetko ostatné sa už postaráme my.

Trvalý príkaz môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.