Co mam robit, ak nesuhlasim so sumou, ktoru si prijemca inkasa stiahol?

V prvom rade vám odporúčame, aby ste sa obrátili na spoločnosť (príjemcu inkasa), ktorá inkaso zrealizovala, aby ste zistili dôvod inkasovanej sumy. V prípade, že si myslíte, že daná suma bola neoprávnená, môžete do 8 týždňov od vykonania inkasa takéto inkaso bezplatne odvolať.

Môže ísť napríklad o prípad, keď je na faktúre uvedená iná suma, aká vám bola stiahnutá z účtu. Táto suma potom bude vrátená späť na váš účet.

Ak by sa stalo, že by sa vám z účtu zrealizovalo inkaso, na ktoré ste nedali súhlas (mandát), alebo ste ho už u príjemcu inkasa zrušili, rovnako môžete do 8 týždňov od vykonania inkasa takéto inkaso bezplatne odvolať, a táto suma vám bude vrátená na váš účet.

V prípade, že už od vykonania inkasa uplynulo dlhšie obdobie ako 8 týždňov, ale maximálne 13 mesiacov, podajte reklamáciu. Následne prebehne reklamačné konanie.

Samozrejme, inkaso môžete odvolať aj predtým, ako platba prebehne, a to najneskôr jeden deň pred dátumom splatnosti inkasa cez Internet banking alebo osobne na našich obchodných miestach.