Čo potrebujem na zriadenie trvalého príkazu?

Ak máte u nás bežný účet, na zriadenie trvalého príkazu je potrebné uviesť:

  • číslo účtu príjemcu platby v tvare IBAN;

  • názov príjemcu platby;

  • platobné symboly ako napr. variabilný symbol, špecifický symbol;

  • presnú výšku sumy, ktorá sa bude pravidelne uhrádzať;

  • periodicitu uhrádzania (ako často sa bude opakovať platba);

  • dátum prvej splátky;

  • dátum platnosti dokedy má byť trvalý príkaz realizovaný alebo do zrušenia trvalého príkazu.

Pozrite, ako si viete zriadiť trvalý príkaz cez Internet banking alebo Mobilnú aplikáciu.