Kde si viem zmeniť alebo zrušiť trvalý príkaz?

Ak došlo k zmene na trvalom príkaze, zmeniť môžete všetky nastavenia k trvalému príkazu okrem čísla účtu príjemcu (IBAN príjemcu). O zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu môžete požiadať na našom obchodnom mieste a na Infolinke *6500 po overení hlasom alebo diskrétnym údajom. Rovnako tak viete urobiť vo vašom Internetbankingu a v Mobilnej aplikácii.

Ako zmením trvalý príkaz  cez Internetbanking?

Ako zruším trvalý príkaz cez Internetbanking?