Čo mám robiť, ak mi neprišiel PIN kód?

PIN kód k vašej novej karte (tzn. že ste kartu predtým nemali) vám vždy posielame poštou v samostatnej obálke, nikdy nie spolu s kartou. Mal by vám prísť dokonca skôr ako karta. Doručenie trvá štandardne do 10 dní.

Ak vám PIN k novej karte neprišiel, kontaktujte prosím našich kolegov na Infolinke na 0850 00 6500.

V prípade, že sme vám poslali obnovenú kartu (tzn. že vám skončila platnosť starej karty) alebo prevydanú kartu (tzn. starú kartu ste stratili alebo vám ju niekto ukradol príp. je poškodená) nový PIN vám neposielame a k svojej karte používate naďalej pôvodný PIN.