Čo v prípade, keď mi bankomat zadržal kartu?

Ak takáto situácia stala v našom bankomate a bankomat nachádza v blízkosti pobočky 365.bank, môžete hneď, najneskôr však do 48 hodín od zadržania karty, požiadať o jej vrátenie priamo na danej pobočke 365.bank. 

Ak pobočka 365.bank nie je nikde v blízkosti bankomatu a karta je stále platná (tzn. bankomat ju nezadržal z dôvodu skončenia jej platnosti), budú vás kontaktovať kolegovia z pobočky, aby si s vami dohodli prebratie karty.

V prípade, že sa vám toto stalo v bankomate inej banky či už na Slovenku alebo v zahraničí, ku karte sa už nedostanete. Čím skôr si treba u nás požiadať o novú. K Užitočnému účtu môžete mať bez ďalších poplatkov 2 platobné karty. Pri ceste do zahraničia majte so sebou vždy aspoň dve platobné karty.

O novú kartu si môžete požiadať cez Internet banking, na ktoromkoľvek obchodnom mieste, príp. ak ste majiteľom účtu, ku ktorému bola karta vydaná aj cez Internet banking alebo telefonicky cez Infolinku so službou hlasová biometria.