Kedy mi príde platobná karta?

Nová karta

Ak ste si požiadali o novú kartu, pošleme vám ju poštou doporučene na korešpondenčnú adresu alebo na vybranú pobočku 365.bank do 10 kalendárnych dní. V prípade žiadosti o expresné vydanie karty, bude karta pripravená na vybranú pobočku 365.bank do 3 pracovných dní. 

O zaslaní karty poštou, resp. o tom, že si ju môžete prísť vyzdvihnúť osobne, vám pošleme SMS.

Obnovená karta

Pokiaľ vám končí platnosť karty, novú kartu vám pošleme približne 2 týždne pred dátumom platnosti karty (karta končí vždy k poslednému dňu mesiaca, ktorý je na nej uvedený). Kartu vám pošleme poštou na korešpondenčnú adresu alebo na vybranú pobočku 365.bank podľa toho, aký spôsob máte u nás zvolený. Spôsob doručenia karty si viete skontrolovať v Internet bankingu v časti Platobné karty - Detail karty - Miesto prevzatia, telefonicky na našej Infolinke alebo osobne na obchodných miestach. 

Pokiaľ si chcete adresu alebo spôsob doručenia zmeniť, môžete tak urobiť najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Príklad: Ak platnosť karty končí k 12/21 (31. 12. 2021), môžete si adresu doručenia zmeniť najneskôr do 15. 11. 2021.

O zaslaní karty poštou, resp. o tom, že si ju môžete prísť vyzdvihnúť osobne, vám pošleme SMS.