Ako sa prihlásim do Internet bankingu?

Náš Internet banking nájdete na webe banky www.postovabanka.sk alebo sa môžete prihlásiť priamo cez odkaz https://moja.postovabanka.sk. Na prvé prihlásenie si pripravte prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno a jednorazové heslo.

 1. Otvorte si https://moja.postovabanka.sk.
 2. Zadajte prihlasovacie meno z e-mailu alebo listu.
 3. Zadajte jednorazové heslo zo SMS.
 4. Kliknite na Pokračovať.
 5. Zobrazí sa vám uvítacia obrazovka Vitajte v Internet bankingu, ktorá vás vyzve na zmenu jednorazového hesla.
 6. Kliknite na Zmena hesla.
 7. Zobrazí sa vám obrazovka Zmena prístupového hesla, kde si zadáte prihlasovacie heslo, ktoré chcete využívať. Nájdete tu aj pravidlá na vytvorenie bezpečného hesla.
 8. Zvoľte si interval, ktorý určí platnosť vášho hesla. Po uplynutí platnosti si budete musieť heslo zmeniť. V prípade potreby zmeny hesla vás vždy vyzveme, nemusíte si tento interval pamätať. Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame meniť vaše heslo vždy aspoň raz za tri mesiace.
 9. Pri zmene hesla najprv zadajte jednorazové heslo zo SMS (to, ktoré ste zadávali na prihlasovacej obrazovke) a zvoľte si vaše prihlasovacie heslo, ktoré budete pravidelne používať, následne ho zopakujte.
  Aby ste ho potvrdili, musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 14 znakov, musí obsahovať kombináciu znakov zo všetkých troch kategórií súčasne: veľké písmená abecedy A – Z, malé písmená abecedy a – z, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesmie obsahovať diakritiku (mäkčene a dĺžne) a iné špeciálne znaky (napr. < > % - . _ * + / @), nesmie obsahovať prihlasovacie meno a slová heslo alebo password.
 10. Na potvrdenie vášho hesla si vyžiadajte SMS s potvrdzujúcim kódom kliknutím na Poslať SMS kód.
 11. Vpíšte kód zo SMS do poľa SMS kód.
 12. Kliknite na tlačidlo Potvrdiť.
 13. Vaše heslo bude od tohto momentu zmenené a môžete ho začať používať pri každom prihlásení.