Aké sú podmienky na schválenie žiadosti o odklad splátok?

O odklad splátok žiadam prvýkrát (v zmysle zákona lex corona):

  • na úvere, na ktorom žiadate o odklad splátok, nemáte ku dňu podania žiadosti omeškanie so splátkou viac ako 30 dní,
  • k 29. 2. 2020 ste neboli u nás na inom úvere v omeškaní so splátkou úveru viac ako 30 dní a viac ako 100 €,
  • nemáte dohodnutý individuálny splátkový kalendár resp. vám nebol úver zosplatnený tzn. banka od vás požaduje úplné splatenie úveru v jednej sume kvôli nedodržaniu zmluvných podmienok z vašej strany napríklad ak dlhodobo nesplácate svoje záväzky.

Prečítajte si tiež Čo by som mal vedieť pred podaním žiadosti o odklad splátok?

Žiadam o schválenie opätovného odkladu splátok:

  • žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov na úvere,
  • môžete oň požiadať najskôr dva týždne pred koncom odkladu splátok v zmysle lex corona. V prípade schválenia vám ho nastavíme okamžite, resp. ihneď po skončení odkladu splátok lex corona,
  • je potrebné predložiť doklad preukazujúci ťažkú životnú situáciu (napr. doklad preukazujúci stratu zamestnania, poklesu príjmu, pracovnú neschopnosť, ukončenie podnikateľskej činnosti alebo iný relevantný doklad) nie starší ako 90 dní,
  • štandardný odklad splátok podlieha schváleniu z našej strany a nevzniká naň právny nárok.