Akým spôsobom môžem požiadať o opätovný odklad splátok?

 • Osobne – o štandardný odklad splátok úveru môžete požiadať na našom obchodnom mieste, kde  predložíte doklad preukazujúci ťažkú životnú situáciu,

      Na posúdenie žiadosti o odklad musí e-mail obsahovať:

  • meno a priezvisko žiadateľa,
  • dátum narodenia,
  • telefonický kontakt, 
  • číslo úverovej zmluvy,
  • žiadaný počet mesiacov odkladu (max. 6 mesiacov),
  • doklad preukazujúci ťažkú životnú situáciu (v prílohe),
 • listom – zaslaním listu s priložením kópie dokladu preukazujúceho ťažkú životnú situáciu na adresu: Oddelenie správy úverov, Poštová banka, a. s., Karloveská 34, 842 64 Bratislava.