Čo je potrebné doložiť pri žiadosti o opätovný odklad splátok?

Na opätovný odklad splátok nie je nárok a podlieha schváleniu z našej strany. Zároveň je potrebné predložiť doklad o ťažkej životnej situácii, napr. doklad preukazujúci stratu zamestnania, pokles príjmu, pracovnú neschopnosť alebo ukončenie podnikateľskej činnosti. Doklad preukazujúci vznik ťažkej životnej situácie nemôže byť starší ako 90 dní.

Akým spôsobom môžem požiadať o opätovný odklad splátok?