Čo mám robiť, keď som prišiel o prácu/príjem a mám úver?

V prípade, že ste sa v dôsledku pandémie COVID-19 ocitli v situácii, že nedokážete splácať úver, môžete požiadať o odklad splátok. Keďže ide o odklad spôsobený negatívnymi dopadmi pandémie, takýto odklad sa riadi podľa zákonu lex corona. O odklad splátok lex corona je možné požiadať iba raz a nemá negatívny vplyv na vašu bonitu.

V prípade, že vaša nepriaznivá životná situácia stále pretrváva a odklad splátok lex corona končí, máte možnosť požiadať o opätovný odklad splátok.

Viac informácii nájdete na: https://www.postovabanka.sk/mam-zaujem/odklad-splatok/

Ak chcete požiadať o odklad splátok, pozrite Ako mam postupovať ak chcem požiadať o odklad splátok?