Môžem požiadať o opätovný odklad splátok?

V prípade, že vaša ťažká životná situácia pretrváva a na úvere ste už mali nastavený odklad splátok v zmysle lex corona, môžete požiadať o opätovný odklad splátok maximálne na ďalších 6 mesiacov.

Na opätovný odklad splátok nie je nárok a podlieha schváleniu z našej strany.

Chceme vás upozorniť, že ak nejde o odklad v zmysle lex corona, informácia o odklade splátok bude zasielaná do úverového registra ako reštrukturalizácia úveru (štandardný odklad splátok), čo bude mať negatívny dosah na možnosť čerpať ďalší úver po skončení odkladu splátok.

Pozrite, aké sú podmienky schválenia žiadosti o opätovný odklad splátok.