Čo je SEPA platba?

Medzi SEPA platby patria aj naše domáce platby v eurách. Ide teda aj o bežný prevod, ktorým zaplatíte napr. faktúru za mobil. Patria sem jednorazové platby, ako aj pravidelné platby ako trvalé príkazy či inkasá.

SEPA platba je bezhotovostná platba v eurách realizovaná v rámci krajín, ktoré patria do oblasti SEPA. Na účet príjemcu je táto platba pripísaná nasledujúci pracovný deň po odoslaní z vášho účtu. Či takúto platbu v eurách pošlete v rámci Slovenska alebo napr. do Nemecka alebo Českej republiky, platia pre ne rovnaké podmienky aj poplatky. S Užitočným účtom ich máte cez Internet banking alebo Mobilnú aplikáciu v cene balíka, takže za takúto platbu neplatíte nič navyše.

Viac o zahraničných platbách mimo oblasti SEPA alebo v inej mene ako euro.