Čo je variabilný a špecifický symbol a ako ich vyplniť?

Variabilný symbol je 10 miestne číslo, vďaka ktorému vie príjemca identifikovať, že ste platbu zaplatili vy (napr. priradiť platbu k faktúre). Nejde o povinný údaj, avšak ak chcete, aby bola vaša faktúra zaplatená a aby ste nemali problémy s príjemcom platby, je vhodné, aby ste variabilný symbol vyplnili, ak ho máte vo faktúre uvedený.

Špecifický symbol je určený na doplnenie identifikácie vašej platby. Rovnako ako variabilný symbol môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo a taktiež nie je povinný. Slúži napríklad aj ako doplnková identifikácia na označenie rovnakých pohľadávok či záväzkov voči firme, osobe či štátu. V týchto prípadoch sa za špecifický symbol považujú napríklad číslo zmluvy, rodné číslo, IČO a pod.

Pre oba symboly sa pri platobnom príkaze nachádza jedinečná kolónka, kam ho vpíšete. V prípade Internet bankingu je toto políčko voľne viditeľné a v prípade našej Mobilnej aplikácie treba túto možnosť rozkliknúť v možnosti Zadať ďalšie údaje.